Contributie

DGV heeft een afnemend lesuurtarief. Dat wil zeggen dat bij een toenemend aantal trainingsuren er minder per lesuur wordt betaald.
Hieronder de op het moment geldende contributiebedragen:

Contributiebedragen per kwartaal met ingang van  1 januari 2023

Aantal lesuren per week            Jeugdleden                Leden vanaf 18 jaar

Peutergym (45 min)               € 26,30
1                                                 33,10                       € 64,40
2                                            
59,35                     € 64,40
3                                            
74,60                     € 89,35
4                                             € 84,05
                    € 89,35
5                                             € 93,85
                    € 101,80
6                                            
103,55                   € 113,00
7                                            
110,35                   € 113,00
8                                            
115,85                   € 115,85

De jaarlijkse bondscontributie die moet worden betaald aan de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie is in de contributiebedragen inbegrepen.
Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met 2,5% (zoals vastgesteld in de ALV van 14 maart 2018)
Voor de selectieleden wordt een bijdrage aan de wedstrijdkosten doorberekend, deze wordt aan het eind van het seizoen geïnd.

Betalingswijze

De contributie wordt door automatische incasso per kwartaal vooruit betaald op IBANnummer NL 93 RABO 0314258108 van Gymvereniging DGV te Dodewaard. De incasso wordt uitgevoerd in de 2e helft van de eerste maand van elk kwartaal.

Bij de inschrijving als lid wordt een machtiging ondertekend met vermelding van naam en IBANnummer. Bij de eerste betaling van de contributie wordt tevens eenmalig het inschrijfgeld van € 15,00 automatisch afgeschreven.
De leeftijd op de eerste dag van het kwartaal is bepalend voor het contributiebedrag.