Lidmaatschap

Aanmelden
Het bestuur van de Dodewaardse Gymnastiek Vereniging vindt het fijn als je lid wil worden van onze vereniging!
Je mag eerst 2 proeflessen volgen, daarna word je lid. Wil je lid worden dan krijg je een inschrijfformulier met de daarbij behorende informatie van de leiding. Dit inschrijfformulier moet, volledig ingevuld en ondertekend, ook weer ingeleverd worden bij de leiding.

Omgangsvormen
Van alle (jeugd)leden wordt verwacht dat zij zich tijdens de lessen gedragen zoals in het normale maatschappelijke verkeer gebruikelijk is. Tijdens de lessen dienen de aanwijzigingen van de leiding met betrekking tot de les en veiligheid opgevolgd te worden.

Afmelden voor een les
Kan een lid vanwege ziekte of een andere reden de les niet volgen, laat dit dan aan de leiding weten (indien mogelijk de les ervoor) of bel ons op in de sporthal op telefoonnummer 0488-411652

Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap kan minimaal 1 maand vóór afloop van elk kwartaal via ledenadm.dgvdodewaard@gmail.com
Deze mailbox wordt niet dagelijks gelezen, u ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging.
Bij opzegging blijft de contributie over het lopende kwartaal verschuldigd.